Bagaimana mendapatkan perhatian media masa dan mengekalkan hubungan media?

By |2021-03-17T08:30:44+00:00March 17th, 2021|Uncategorized|

Perhubungan media merupakan aspek yang penting dalam strategi komunikasi sesebuah organisasi dan amat kritikal bagi pengamal perhubungan awam (PPA) untuk membina hubungan yang berkesan dengan editor sesebuah pertubuhan media.